Mobirise Website Maker

การใช้งานปฏิทิน & กรณีศึกษาปี 2559ปฏิทินดาวเรียงตัวมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้

แถบสี -- บ่งบอกถึงการแกว่งตัวของพลังงาน ระดับปานกลาง (สีเหลือง) ระดับสูง (สีส้ม) และส่วนที่เกี่ยวกับทางช้างเผือก (สีเทา)

รูปไอคอนดวงดาว -- บ่งบอกถึงดวงดาวที่มีอิทธิพลสูงในวันนั้นๆ

หมุดบนกราฟดัชนีดาวเรียงตัว
-- บ่งบอกเวลาโดยประมาณของการแกว่งตัวของพลังงานและสีของหมุดจะสัมพันธ์กับแถบสีข้างบน

กราฟดัชนีดาวเรียงตัว
-- ประเมินการแกว่งตัวของพลังงานตามเวลาประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเดือน วันที่มีกราฟขึ้นสูงอย่างรวดเร็วหรือมีการแกว่งตัวอย่างรวดเร็ว (บ่งบอกด้วยหมุดบนกราฟ) จะเป็นวันที่ควรเฝ้าสังเกตเป็นพิเศษ

ส่วนจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างในวันสีส้มและสีเหลือง ขอให้ทุกท่านสังเกตไปด้วยกันโดยใช้ปฏิทินเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 เป็นกรณีศึกษา  ทุกท่านสามารถสนับสนุนปฏิทินดาวเรียงตัวได้ที่นี่

ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมได้เก็บรวบรวมไว้ข้างล่างนี้

รวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดือนธันวาคม 2559 

รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติบนโลกที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่มีแถบสีส้มและสีเหลือง

ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พบว่า โลกเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวมากกว่าปกติในหลายพื้นที่ด้วยกันเช่นที่ประเทศอินโดนีเซีย (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=550779) ทั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่ความชื้นรอบโลกโดยรวมมีค่าต่ำและมีพายุเกิดขึ้นเป็นจำนวนน้อย ส่งผลให้พลังงานใต้ดินมีการสะสมได้สูงกว่าปกติ
ในเชิงดาราศาสตร์นั้นพบว่าเป็นเดือนที่มีการเรียงตัวของดาวสูงและมีอิทธิพลของดาวพฤหัสมาเกี่ยวข้อง (ระหว่างวันที่ 4-8 และในวันที่ 21 ธันวาคม) โดยแผ่นดินไหวจะเกิดมากและรุนแรงในช่วงที่มีปราฏการณ์ดาวเรียงตัวอย่างฉับพลันตามกราฟและปฏิทินที่ได้แนบมา โดยมีความคลาดเคลื่อนไปหนึ่งเหตุการณ์ในวันที่ 14 ธันวาคม
ส่วนในระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคมนั้น พบว่าเป็นช่วงที่มีอิทธิพลจากดวงอาทิตย์ โดยปริมาณจุดดับบนดวงอาทิตย์แกว่งตัวสูงและลดลงอยู่ในช่วงต่ำสุดในรอบเดือน
ดังนั้นปฏิทินดาวเรียงตัวจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์อันหลากหลายสามารถใช้ในการคาดการณ์ทั้งได้ปฏิกิริยาดวงอาทิตย์ และ ความแปรปรวนทางธรรมชาติบนโลกไปพร้อมๆกัน