Mobirise

การใช้งานปฏิทิน & กรณีศึกษาปี 2559ปฏิทินดาวเรียงตัวมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้

แถบสี -- บ่งบอกถึงการแกว่งตัวของพลังงาน ระดับปานกลาง (สีเหลือง) ระดับสูง (สีส้ม) และส่วนที่เกี่ยวกับทางช้างเผือก (สีเทา)

รูปไอคอนดวงดาว -- บ่งบอกถึงดวงดาวที่มีอิทธิพลสูงในวันนั้นๆ

หมุดบนกราฟดัชนีดาวเรียงตัว
-- บ่งบอกเวลาโดยประมาณของการแกว่งตัวของพลังงานและสีของหมุดจะสัมพันธ์กับแถบสีข้างบน

กราฟดัชนีดาวเรียงตัว
-- ประเมินการแกว่งตัวของพลังงานตามเวลาประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเดือน วันที่มีกราฟขึ้นสูงอย่างรวดเร็วหรือมีการแกว่งตัวอย่างรวดเร็ว (บ่งบอกด้วยหมุดบนกราฟ) จะเป็นวันที่ควรเฝ้าสังเกตเป็นพิเศษ

ส่วนจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างในวันสีส้มและสีเหลือง ขอให้ทุกท่านสังเกตไปด้วยกันโดยใช้ปฏิทินเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 เป็นกรณีศึกษา ทุกท่านสามารถสนับสนุนปฏิทินดาวเรียงตัวได้ที่นี่

ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนได้เก็บรวบรวมไว้ข้างล่างนี้

รวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 

รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติบนโลกที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่มีแถบสีส้มและสีเหลือง


 เพิ่มเติมล่าสุดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 (เวลา 10:00)

วันที่ 23-25 ตุลาคม – ดัชนีระดับ 6 แกว่งตัวระดับสูง

ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน เป็นช่วงที่มีสภาพอากาศที่แปรปรวนกว่าปกติ โดยเกิดพายุหิมะที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าปกติในรอบ 54 ปี และเป็นช่วงที่โลกเกิดการแกว่งตัวของสนามแม่เหล็กสูงสุดในรอบเดือน (ระดับ 6)  โดยมีแผ่นดินไหวมากกว่าปกติ ขนาด 7.0 ใกล้กับชายฝั่งประเทศประเทศเอลซัลวาดอร์ และ ขนาด 6.5 ที่ประเทศจีน เกิดขึ้น  ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ มีสิ่งบอกเหตุหลายอย่างด้วยกัน เช่น แนวสนามแม่เหล็กเปิด, ลักษณะของเมฆจากทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงมากเป็นพิเศษ และจากปรากฏการณ์ดาวเรียงตัวระหว่าง โลก ดวงจันทร์ และ ดาวพฤหัส, ดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์ และ ดาวอังคาร, และระหว่าง โลก ดาวพุธ และ ดาวเสาร์ เป็นเส้นตรง


จึงเรียนมาให้ทุกท่านทราบเป็นกรณีศึกษาครับ

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน – ดัชนีระดับ 5 แกว่งตัวระดับสูง

ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ขนาด 6.5 และ 6.9 ที่ประเทศอาร์เจนตินา และ ประเทศญี่ปุ่นตามลำดับ  มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าหลายอย่างด้วยกันทั้งจากในโลก และนอกโลก  เหตุการณ์นี้สามารถตรวจจับได้จากปฏิกริยาดวงอาทิตย์หลายอย่าง เช่นปริมาณจุดดับเปลี่ยนแปลงฉับพลันขาลง และแนวสนามแม่เหล็กเปิด (coronal hole) โดยในวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิดปฏิกริยาดวงอาทิตย์มากกว่าปกติ โดยมีการคำนวณโดยระบบเตือนภัยที่ผมได้พัฒนาขึ้น  


สำหรับแนวสนามแม่เหล็กเปิดนั้นพบว่ามีขนาดใหญ๋และเคลื่อนตัวเข้ามาเรียงกับโลกสูงสุดในวันที่ 21 พฤศจิกายนตามรูปที่แนบมา


สำหรับสิ่งบอกเหตุบนโลกนั้นพบว่าในวันที่ 19 พฤศจิกายนได้เกิดความแปรปรวนสูงอย่างผิดปกติของปริมาณอิเลคตรอนนั้นชั้นบรรยากาศ (TEC) Ionosphere ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 21 และมีการแจ้งเตือนการถึงความเสี่ยงการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จากกลุ่มเฟสบุกค์ EMP Electromagnetic Precursors for Earthquakes

ในช่วงนี้เองยังพบว่าเกิดลมพัดแรงหลายพื้นที่ และมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดเกิดขึ้นหลายแห่งทั่วโลก ความเร็วลมพายุทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำ และ สภาพท้องฟ้าส่วนมากมีลักษณะเปิดเป็นส่วนใหญ่


ในเชิงของปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ พบว่า ดัชนีดาวเรียงตัวแกว่งตัวสูงผิดปกติระหว่างวันที่ 18 ที่ผ่านมา และเกิดขึ้นในช่วงที่ดัชนีมีค่าต่ำสุดในรอบเดือนพฤศจิกายน  จึงเรียนมาให้ทุกท่านทราบ เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาพิเศษ สำหรับการประเมินและคาดการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในอนาคตครับ

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน – ดัชนีระดับ 5 แกว่งตัวระดับสูง

ในช่วงวันที่ 16-18 พฤศจิกายน ในเชิงดาราศาสตร์พบดัชนีดาวเรียงตัวมีการแกว่งตัวสูงในวันที่ 17 แต่ค่าสูงสุดอยู่ที่ในระดับ 5 ต่ำสุดเทียบกับช่วงอื่นๆที่เกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา ถ้าสังเกตสภาพอากาศจากทั่วโลกจะพบว่าโดยรวมมีความปลอดโปร่ง โดยท้องฟ้าใสเป็นส่วนมากและไม่พบเมฆลักษณะผิดปกติมากนัก (เช่น แตกลาย หรือ เป็นลอนคลื่นมากนัก) ในขณะที่ปฏิกริยาดวงอาทิตย์โดยรวมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแกว่งตัวต่ำ โดยเฉพาะค่าปริมาณจุดดับตามรูปที่แนบมา  ถ้าทุกท่านได้ติดตามเหตุการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงนี้จึงพบว่าไม่มีรุนแรงมากนักเทียบกับสัปดาห์ก่อน แต่จะเกิดแผ่นดินไหวมากกว่าปกติในช่วงวันที่ 16-18 ที่ผ่านมาตามที่ได้ประเมินไว้เบื้องต้น  


เนื่องจากผมได้ประเมินค่าสถานการณ์ล่วงหน้าในปฏิทินสูงเกินไปในช่วงนี้ จึงขออนุญาตแก้ไข และนำกรณีศึกษานี้มาใช้ในการปรับปรุงระบบเตือนภัยที่มีอยู่ให้มีความเที่ยงตรงมากขึ้นในอนาคตครับ

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน – ดัชนีระดับ 7 แกว่งตัวระดับสูง

กรณีศึกษาแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ที่ประเทศนิวซีแลนด์ในวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมาพบว่า  มีความเชื่อมโยงกับสภาพอากาศโลกและเชื่อมโยงกับแผ่นดินไหวขนาด 6.5 ที่ประเทศอิตาลีในวันที่ 30 ตุลาคม  คือ ทั้งสองเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นในช่วงที่พายุทั่วโลกมีความเร็วลมต่ำสุดและดับไปชั่วขณะเป็นเวลา 1-3 วัน

ตามทฤษฏีทางไฟฟ้าสามารถอธิบายได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่พลังงานในชั้นบรรยากาศถ่ายเทลงสู่พื้นดิน และเป็นช่วงที่เกิดแสงผิดปกติที่นิวซีแลนด์ก่อนเกิดแผ่นดินไหว  นอกจากนั้นแล้วยังมีลางบอกเหตุการปฏิกิริยาดวงอาทิตย์ โดยพบว่าเป็นช่วงที่ปริมาณจุดดับลดลงต่ำสุดในรอบหลายเดือนและกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเป็นโดยขึ้นสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งสำหรับการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ซึ่งผมได้รายงานรูปแบบการเกิดแผ่นดินไหวลักษณะนี้ในวารสาร NCGT ในปีที่ผ่านมา และยังพบว่าดวงอาทิตย์ยังส่งคลื่นพลาสม่ามากว่าปกติในวันที่ 10 พฤศจิกายน และส่งพลังงานมาถึงในแนววงโคจรของโลกในระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน เป็นเหตุปัจจัยเพิ่มเติม  


จึงเรียนมาให้ทุกท่านทราบเป็นกรณีศึกษาสำหรับการคาดการณ์ภัยธรรมชาติในอนาคต เพิ่มเติมจากรูปแบบการเตือนภัยจากปรากฏการณ์ดาวเรียงตัวที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบก่อนหน้านี้ครับ

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน – ดัชนีระดับ 8 แกว่งตัวระดับสูง

กรณีศึกษาแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 21 UT นั้นมีลางบอกเหตุมาจากปรากฏการณ์หลายอย่างทั้งจากบนโลก และ นอกโลก

โดยเหตุการณ์นอกโลกนั้นพบว่า มีการเรียงตัวของดาวเกิดขึ้นสูงสุดในช่วงนี้ ตามดัชนีดาวเรียงตัวที่ผมได้คำนวณมา นอกจากนั้นยังพบการแกว่งตัวของพายุสนามแม่เหล็กโลกมากกว่าปกติในระดับ 5  ในขณะที่บนโลกนั้น พบว่าเมฆ (ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา) มีลักษณะแตกลาย ตามภาพซึ่งเป็นสภาพอากาศที่บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงมากกว่าปกติ สอดคล้องกับความแปรปรวนจากอวกาศ

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน – ดัชนีระดับ 6 แกว่งตัวระดับสูง

ในระหว่างวันที่  7-8 พฤศจิกายน ผู้ที่ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่องจะพบว่ามีเหตุการณ์บนโลกเกิดขึ้นมากเป็นพิเศษ เช่น ฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมหลายจุดในประเทศไทย รวมถึงแผ่นดินไหวระดับปานกลาง ขนาด 6.0 ที่ประเทศชิลี  หลุมยุบที่ประเทศญี่ปุ่น และ แผ่นดินไหวขนาด 5.0 ในรัฐ Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา  ในวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทั้งนี้มีเหตุปัจจัยบางส่วนมาจากปฏิกริยาดวงอาทิตย์ในวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยดวงอาทิตย์ได้ส่งพลังงานออกมาเป็นมุมกว้าง และเข้ามาถึงในแนววงโคจรของโลกในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน