Mobirise Website Maker

ติดต่อเรา

แบบฟอร์มติดต่อทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนงานวิจัยนี้ครับ ขณะนี้ทางทีมงานได้ปิดรับการสนับสนุนปฏิทินดาวเรียงตัวชั่วคราว เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากเกินกว่าปริมาณปฏิทินที่มีอยู่ และอยู่ในช่วงจากจัดส่งปฏิทินที่เหลือให้กับผู้ที่ได้สนับสนุนก่อนหน้านี้ หากท่านใดมีความสนใจสนับสนุนปฏิทินดาวเรียงเพิ่มเติม กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ หากมีการพิมพ์ปฏิทินดาวเรียงตัวเพิ่มเติมในอนาคตจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์ ขอบคุณครับ